İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2021/02 sayılı Kalite Komisyonu Toplantısı Rektör Köse'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Kalite Komisyonu, hazırlık faaliyetleri devam eden 2020 yılı KİDR'in niteliğini güvence altına almak amacıyla; 

  • Üniversitemiz birimleri tarafından hazırlanma aşamasında olan 2020 yılı Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) neticesinde, siz kalite komisyonu üyelerimiz tarafından birimler için hazırlanacak Birim Geri Bildirim Raporu (BGBR) hakkında bilgilendirme yapılması,
  • Üniversitemiz kalite çalışmalarından sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erkan Küçükkılınç'ın katılım sağladığı YÖKAK 2021 yılı Kurumsal Değerlendirme Programları ve KİDR Bilgilendirme Webinarı detaylarının aktarılması,
  • Üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik TS EN ISO 9001:2015 KYS Temel ve İç Tetkik Eğitimi düzenlenmesi,
  • Kalite sistemleri faaliyetlerine ilişkin kalite komisyonu çalışma gruplarının destek alabileceği Kalite Sistemleri Yönetimi Çalışma Ekipleri kurulması,
  • Üniversitemiz uygulama ve araştırma merkezlerinin mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak merkezler bünyesinde danışma kurullarının oluşturulması,

gündem maddeleriyle 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 14.00 ile 15.00 arasında, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet Köse başkanlığında çevrim içi bir araya gelmiştir.

 

Toplantının içeriğini ortaya koyan Sunum dosyası ile birlikte, Toplantı Kararları Tutanağı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  • 2021/02 Kalite Komisyonu Toplantısı sunumuna ulaşmak için lütfen tıklayınız..
  • 2021/02 Kalite Komisyonu Toplantı Kararları Tutanağına (e imzalı) ulaşmak için lütfen tıklayınız..

 

İlgili Resimler


Menüyü Kapat