İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/03)

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından koordine edilen kalite güvencesi sistemi çalışmaları kapsamında, üniversitemiz 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çalışmaları devam etmektedir.

 

Bu bağlamda, hazırlık faaliyetleri devam eden 2020 yılı KİDR'in niteliğini güvence altına almak amacıyla; 

  • Üniversitemiz birimleri tarafından hazırlanan 2020 yılı Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) neticesinde, siz kalite komisyonu üyelerimiz tarafından birimler için hazırlanması beklenen Birim Geri Bildirim Raporu (BGBR) durumu hakkında bilgi paylaşımı,
  • Üniversitemiz kalite çalışmalarından sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erkan Küçükkılınç'ın 23 Şubat 2021 Salı günü saat 14.00-16.00 arasında katılım sağladığı YÖKAK 2021 yılı Kurumsal Değerlendirme Programları ve KİDR Bilgilendirme Webinarı detaylarının aktarılarak KİDR hazırlanmasında dikkat edilecek hususların tartışılması,

gündem maddeleri ile 15 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.00'de online olarak Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet Köse'nin başkanlığında, hem kalite komisyonu üyelerinin hemde kalite sistemleri çalışmalarına destek olması amacıyla kurulan çalışma grupları üyelerinin katılımıyla Kalite Komisyonu Toplantısı (2021/03) düzenlenecektir.

İlgili Resimler

Menüyü Kapat