İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kurumsal Rapor: 2020 Yılı Memnuniyet, Öneri Ve Şikâyet & Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Bildirim Sistemi Analiz Raporu (RP/GNL/13)

Üniversitemizde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında, sunulan hizmetlere ilişkin iç ve dış paydaşlarımızın geri bildirimlerini sağlamak amacıyla yerleşkelerimizde toplam 16 adet Kalite Sistemleri Bildirim Kutusu bulunmaktadır.

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından, kutulara atılan formlar konularına göre ayrılarak ilgili idari ve akademik birimlerimize resmi yazı ile bildirilmekte, üst yönetime de aylık rapor olarak sunulmaktadır. Ayrıca paydaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla formların aylık sonuçları Çiğli Ana Yerleşkesinde bulunan 3 (üç) adet kalite panosunda duyurulmaktadır.

 

Kalite Sistemleri Bildirim Kutularımız Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilmiş personel tarafından, ayda bir olarak Bildirim Formları Toplama Planı (PL/911/05) doğrultusunda açılmaktadır. Kutulardan çıkan formlar konularına göre analiz edilerek ilgili birimlere üst yazı ile iletilmekte ve sonuçları takip edilmektedir.

 

2020 yılı itibariyle tüm yılın analizini yapmak amacıyla da 2020 Yılı Memnuniyet, Öneri Ve Şikâyet & Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Bildirim Sistemi Analiz Raporu (RP/GNL/13) hazırlanarak KDYS'nde tanımlanmıştır.

 

2020 Yılı Memnuniyet, Öneri Ve Şikâyet & Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Bildirim Sistemi Analiz Raporu (RP/GNL/13)'na ulaşmak için lütfen tıklayınız..

Menüyü Kapat