İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

YÖKAK Tarafından Yükseköğretim Kurumları 2020 Yılı Uzaktan/Karma Eğitim Faaliyetleri Kalite Güvencesi Durum Raporu yayımlandı.

Değerli Paydaşlarımız;

 

Yükseköğretim kurumlarının Covid-19 pandemisiyle birlikte hayata geçirdikleri uzaktan/karma eğitim uygulamalarının kalite güvencesi süreçleri açısından değerlendirilmesi amacıyla, YÖKAK tarafından hazırlan Yükseköğretim Kurumları 2020 Yılı Uzaktan/Karma Eğitim Faaliyetleri Kalite Güvencesi Durum Raporu yayımlanmıştır.

 

 Yükseköğretim alanında yaşanan yeni normalleşme sürecinde yükseköğretim kurumlarından beklenen; eğitim ve öğretim hizmetlerini öğrencilere kazandırmayı taahhüt ettikleri öğrenme çıktılarından (bilgi, beceri, yetkinlik ve değerler) taviz vermeden sağlıklı biçimde uzaktan eğitim ortamlarına taşımalarıdır. Karma eğitim olarak da adlandırabileceğimiz bu yeni süreç, yeni yaklaşım yöntem, ortam ve kaynakları beraberinde getirmekte; pandemi döneminin acil öğretim uygulamalarından daha sistematik; öğrenci beklentilerine daha uygun, sürdürülebilir ve iyileştirilebilir (düzenli) uygulamaları içermektedir.

 

Yükseköğretim Kurumları 2020 Yılı Uzaktan/Karma Eğitim Faaliyetleri Kalite Güvencesi Durum Raporunu indirmek için lütfen tıklayınız..

İlgili Resimler

Menüyü Kapat